Tên dự án Nhà máy GHW, KCN VISIP 2A, Bình Dương
Hạng mục Cửa cuốn, cửa lùa sắt
Địa chỉ
Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Xây lắp Thương mại 2 (ACSC)
Giới thiệu Nhà máy GHW, KCN VISIP 2A, Bình Dương
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
QUẢNG CÁO ĐỐI TÁC
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
0912 38 39 57 (Zalo)